Dokumenti NSDS

Dokumenti NSDS

Dokumenti Neodvisni sindikat delavcev Slovenije

Statut Neodvisnega sindikata delavcev Slovenije.

V statutu so navedene osnovne naloge, sestava in način delovanja sindikata.

Statut si lahko ogledate v pdf dokumentu Statut.

 

 

ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)
 
Ta zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.